SÖÖDATERAVILJA KVALITEEDINORMID:

                          

Kvaliteedinäitaja 
Nisu 
Oder     
Kaer
1. Suurim niiskusesisaldus (%)
14,0  
14,0
14,0
2. Suurim lubatud prügisus (%)
4,0  
4,0 4,0 
3. Suurim lubatud teralisand (%) 5,0  5,0
5,0
4. Kasvama läinud terad (%) 5,0  5,0  5,0
5. Minimaalne proteiinisisaldus (%) 11,0 9,0 9,0
6. Minimaalne mahukaal (g/l) 720 620 520
7. Toksilisus  ei ei ei
8. Nakatatus haigustest ei ei ei
9. Nakatatus putukatest ei ei ei

Kui teravilja kvaliteet ei vasta punktidele 1,4,5 lepitakse kokku madalam hind.

Kui teravilja kvaliteet ei vasta punktile 2,  kasutatakse alljärgnevat hinnakorrektsiooni:

PRAHISUS

  2% - 2,5%   

  2,5%- 4%   

  üle 4% vastuvõtt erikokkuleppel

Kui teravilja kvaliteet ei vasta punktile 3,  kasutatakse alljärgnevat hinnakorrektsiooni:

   3,1-10% miinus % vilja hinnast

Kui teravilja kvaliteet ei vasta punktile 6,  kasutatakse alljärgnevat hinnakorrektsiooni:


ODER    

          600.....620 g/l                     -1,00 €/ tonn

          580.....599 g/l                     -3,00 €/ tonn

          550 ....579 g/l                     -7,00 €/ tonn

       

NISU

          701.....720 g/l                     -1,00 €/ tonn

          670.....700 g/l                      -3,00 €/ tonn

           < 670 g/l                             -7,00 €/ tonn   

KAER

           490.....500 g/l                    -1,00 €/ tonn

           450.....489 g/l                    -3,00 €/ tonn

           430 ....449 g/l                    -7,00 €/ tonn


Kui teravilja kvaliteet ei vasta punktidele 7 kuni 9, saadetakse teravili tagasi ning kliendil on kohustus hüvitada transpordikulud.


TOIDUTERAVILJA KVALITEEDINORMID:

 

toidunisu:


Kvaliteedinäitaja Min/max I Kategooria II Kategooria III Kategooria
         
Niiskus, %

11,0 - 13,5   

Mahukaal, g/l min. 730        770        760        750
Langemisarv, sek. min. 200        250        250        230
Kleepvalk, % min. 22        28        26        24
Proteiin, % min. 11        14        13        12
Sedimentatsioon, % min. 60 min. 60    
Teralisand s.h. peentera, %

max. 5,0 (s.h. peentera max.3,0)

Nakatatus

ei ole lubatud

Toksilisus

ei ole lubatud

Kahjulikud lisandid, %

max. 0,05

 

toidurukis:

Kvaliteedinäitaja I Kategooria II Kategooria Min/max
     
Niiskus, %

max 13,8

Mahukaal, g/l min. 720 min. 720 min.710
Langemisarv, sek. min. 160 min. 120 min. 90
Teralisand s.h. peentera, %

max 5,0 (s.h. peentera max. 3,0)  

Nakatatus

 ei ole lubatud  

Toksilisus

 ei ole lubatud  

Kahjulikud lisandid, %

max. 0,05    

 

Prügilisand  
 
* prügilisand  arvutatakse teravilja kogusest maha ja ei kuulu tasumisele  
  
* peentera:
1) nisu - läbiminek 2,0x20mm sõelast
2) rukis - läbiminek 1,8x20mm sõelast   

* Toiduteravilja kvaliteedi mittevastavusel ülaltoodud kvaliteedinõuetele, kehtestatakse kokkuleppehind või kaupa vastu ei võeta.   

 

RAPSI KVALITEEDINORMID:

 

Näitaja
 
Juurde ja mahahindlused baasnäidu suhtes
Õlisus
Baasiline 40%
Juurde- või mahahindlus 1,5% iga baasnäitajast kõrgema või madalama % kohta.
Prahisus
Baasiline 2%, max 4%
Juurdehindlus 0,5% iga baasnäitajast väiksema % kohta, mahahindlus 1% iga baasnäitajast kõrgema % kohta.
Niiskus
6%-9%
Üle 9% vastu ei võeta
Klorofüll
Max 30 mg/kg
Normi ületava seemne puhul õigus tehingust loobuda või allahindlus 25%
Glükosinolaadid
Max 25mmol/kg
Normi ületava seemne puhul õigus tehingust loobuda või allahindlus 25%
Eruukahapped
Max 2%
Normi ületava seemne puhul õigus tehingust loobuda või allahindlus 25%
Vabad rasvhapped (FFA)
Max 2%
Normi ületava seemne puhul õigus tehingust loobuda või allahindlus 25%